Data Law Center

En juridisk konsultbyrå specialiserad på lagar kring information och digitalisering.

Verksamhetsområden

Vårt mål

Vi vill göra lagstiftning kring information enkel. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill hjälpa våra klienter att navigera i den komplexa lagstiftningen som har vuxit fram för att skydda individer, samhället och staten. I detta vill vi hjälpa våra klienter att uppfylla de krav som ställs på dem på ett etiskt sätt som fungerar för verksamheten. Vi är övertygade om att våra fokusområden berör viktiga mänskliga rättigheter och i övrigt är viktiga för att bevara ett öppet och demokratiskt samhälle, vilket också är viktigt för dig som företagare, arbetsgivare och samhällsaktör.

Som konsulter har vi en djup förståelse för den offentliga sektorns behov och anledningen till att tillsynsmyndigheter agerar som de gör. Utöver detta har vi också förståelse för affärsverksamhet och att uppgifter och personuppgifter för många verksamheter är nödvändiga och en förutsättning för att bedriva verksamhet. Där hanteringen av personuppgifter utöver detta är central för tilliten mellan arbetsgivare och anställd eller företag och kund.

Vi kan hjälpa er med era löpande behov inom områdena vad avser bland annat:

Vi ser våra fokusområden utifrån ett holistiskt perspektiv, att de olika delarna bildar en helhet. För att ha ett effektivt skydd av personuppgifter måste det också finnas ett fungerande informationssäkerhetsarbete. Vi vill också vara en drivande kraft för dataskydd och informationssäkerhet i samhället och inom detta hjälpa till att skapa förutsättningar för ett effektivt dataskydd som är etiskt. Utifrån detta vill vi ständigt samarbeta med aktörer som har samma vision – oavsett om det är kopplat till ett specifikt projekt eller ett långsiktigt samarbete.

Foto av Mattias Gotthold i Norra Hamn i Luleå

Mattias Gotthold

Ägare och senior juridisk rådgivare

Mattias är jurist med flerårig erfarenhet av verksamhetens fokusområden. Han har tidigare arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå samt statliga myndigheter. Idag är han vice-ordförande för Forum för Dataskydd, dataskyddsombud för Luleå kommun samt senior juridisk rådgivare på Data Law Center. Han har en förståelse för såväl lagstiftning, implementation av lagstiftning, digitalisering och tekniken som används.

Om ni har några frågor om oss eller vill samarbeta med oss kan ni kontakta Mattias.

Tel: +46 (0)70 - 288 27 74
mattias.gotthold@datalawcenter.se